Energetyka prosumencka – jak wejść do sieci

Odnawialne źródła energii, w tym coraz popularniejsza i łatwiej dostępna fotowoltaika są przyszłością światowej energetyki i prostym sposobem na ograniczenie negatywnego wpływu ludzkiej działalności na otaczające środowisko. Rezygnując z bardziej energochłonnych i szkodliwych sposobów na pozyskiwanie energii elektrycznej, w tym paliw kopalnych, i przerzucając się na energię pozyskiwaną ze słońca, jako konsument zyskujemy wiele, poprawiając jednocześnie swoją relację z otaczającym środowiskiem. Podstawą korzystania z fotowoltaiki i paneli słonecznych jest tzw. energetyka prosumencka. Na czym polega i jak wejść do sieci, odsprzedając nadmiar wyprodukowanej energii słonecznej? 

Podstawy energetyki prosumenckiej – na czym to polega? 

Prosument to osoba, która jest jednocześnie konsumentem energii oraz jej producentem, zdolnym do dostarczania wyprodukowanej energii do sieci energetycznej. Jako właściciel posesji, na której zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne, każdy konsument może wyprodukować więcej energii, niż jest w stanie fizycznie zużyć. Prosument, który produkuje energię z odnawialnych źródeł i przekazuje jej nadmiar do sieci ma możliwość wykorzystania przekazanej energii ponownie, gdy np. wydajność jego domowej elektrowni spadnie poniżej zapotrzebowania na energię w domu. 

Jak działa to w praktyce? Właściciel domu jednorodzinnego decyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych, które mają zapewnić odpowiednią dla zapotrzebowania produkcję energii elektrycznej z energii słonecznej. Polski klimat sprzyja jednak temu, by energii tej wyprodukować więcej, niż możliwe jest do zużycia w pojedynczym domostwie. Właściciel domu musi w jakiś sposób tą energię zmagazynować i zgodnie z polityką energetyki prosumenckiej przekazuje nadmiar do sieci energetycznej. Jeśli poza sezonem letnim okaże się, że panele nie są w stanie wyprodukować wystarczająco energii by pokryć zapotrzebowanie domostwa, prosument może odebrać nadwyżkę energii z sieci w danym roku rozliczeniowym w wysokości 70-80% przekazanej energii, a więc odzyskując ok. 0,7-0,8 kWh energii za każdą nadprodukowaną kilowatogodzinę

montaż paneli fotowoltaicznych a energetyka prosumencka

Ile energii wyprodukowanej przez panele słoneczne może odsprzedać prosument? 

Aby możliwe było przekazywanie nadmiaru energii z paneli słonecznych do sieci energetycznej konieczne jest wykonanie instalacji on-grid, czyli instalacji podłączonej do sieci i przekazującej automatycznie nadprodukowany nadmiar energii poza domową instalację. Jako prosument indywidualny, a więc np. właściciel domu jednorodzinnego posiadający na swojej działce panele fotowoltaiczne, nie ma obecnie możliwości fizycznego sprzedawania nadprodukowanej energii – przekazywane nadwyżki są gromadzone w sieci i mogą być odebrane przez prosumenta w postaci upustu na energię pobraną od operatora  – instalacje o mocy do 10 kWp mogą pobrać 80% (współczynnik 0,8) energii wprowadzonej do sieci, a instalacje o mocy od 10 do 50 kWp, 70% energii (współczynnik 0,7). Prosument nie otrzymuje zapłaty za nadmiar energii, jaki wyprodukuje. Jedynym sposobem rozliczenia się jest właśnie odzyskanie energii przekazanej w przeciągu 365 dni od jej wprowadzenia do sieci. 

Jaką nadwyżkę energii można przekazać? Nie ma obecnie ograniczeń co do ilości energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumenta i przekazanej do sieci energetycznej w celu magazynowania z powodu nadprodukcji energii przez instalację fotowoltaiczną. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że prosument nie ma możliwości odzyskania energii z okresu dłuższego niż rok, co w praktyce oznacza że energia, którą przekaże do sieci i której nie rozliczy jako konsument, przepada. Jak temu zapobiec? Choć korzystanie z energetyki prosumenckiej jest dla konsumentów posiadających własne panele fotowoltaiczne niezwykle opłacalne, ekonomiczne i bezpieczne dla środowiska, decydując się na wykonanie instalacji fotowoltaicznej należy dobrze ją zaprojektować i przygotować tak, by pokrywała zapotrzebowanie domostwa na produkcję energii elektrycznej i nie produkowała dużych nadwyżek energetycznych. W sytuacjach takich przekazana nadwyżka będzie miała szanse zostać odzyskana, gdy produkcja energii przez panele fotowoltaiczne spadnie, ale nie będzie też ryzyka że nadwyżka przepadnie, bo prosument nie zdoła wykorzystać jej w ciągu roku. 

Zalety instalacji fotowoltaicznej dla gospodarstwa domowego

Za decyzją o wykonaniu instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego przemawia wiele zalet. Energia słoneczna nie tylko w całości pokrywa zapotrzebowanie domu na energię elektryczną, a więc poza inwestycją w same panele jest darmowym źródłem energii, ale może zostać też wykorzystana do ogrzewania domu i zapewnienia ciepłej wody użytkowej, zwiększając tym samym wydajność całej instalacji fotowoltaicznej i ograniczając ryzyko strat nadwyżek energii przekazanych do sieci energetycznej.