Fotowoltaika a zwolnienie z podatku od nieruchomości

Fotowoltaika to niezwykle przyszłościowa inwestycja, korzystna nie tylko dla obciążonego rachunkami za prąd budżetu domowego, ale również dla naszego środowiska.

Nic dziwnego, że osoby decydujące się na instalację własnych paneli słonecznych mogą liczyć na wsparcie z funduszów unijnych i programów rządowych.

Coraz częściej również władze lokalne doceniają wkład osób prywatnych w transfer energetyczny naszego kraju. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia pozwala jego mieszkańcom na zwolnienie się z podatku od nieruchomości, jeśli są właścicielami instalacji fotowoltaicznych.

Z tego artykułu dowiesz się więcej o szczegółowych zasadach uzyskania tego zwolnienia. Jeśli nie jesteś z Wrocławia, koniecznie sprawdź, czy podobnej uchwały nie planuje podjąć także Twoja gmina.

Na czym polega podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości opłacamy na rzecz naszej gminy, która uchwałą rady określa jego stawki. Płatnikami są właściciele, użytkownicy wieczyści oraz samoistni posiadacze gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne muszą uiszczać podatek od nieruchomości w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Pierwszą należy opłacić do 15 marca, drugą do 15 maja a pozostałe do 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli kwota podatku nie przekracza stu złotych, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wrocław – warunki zwolnienia z podatku z tytułu posiadania instalacji fotowoltaicznej

Jesteś mieszkańcem Wrocławia, posiadasz lub planujesz zainstalować na swoim dachu panele słoneczne i chciałbyś dowiedzieć się, na jakich warunkach możesz starać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości? Oto, w jakich okolicznościach będziesz mógł złożyć zgłoszenie spełnienia warunków do zwolnienia:

  • Jesteś osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub będącą wspólnikiem spółki cywilnej albo osobą prawną;
  • Jesteś podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Wrocławia;
  • Instalacja fotowoltaiczna, z której pobierasz energię znajduje się na terytorium administracyjnym miasta Wrocław i należy do Ciebie w części lub całości;
  • Instalacja fotowoltaiczna została już co najmniej raz uruchomiona i działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem;
  • W swoim budynku nie prowadzisz wielkopowierzchniowej działalności handlowej (przekraczającej czterysta metrów kwadratowych);
  • W celu zakupu i/lub montażu instalacji po 4 października 2019 roku poniosłeś nakłady finansowe w wysokości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto;
  • Uzyskałeś zaświadczenie o wpisaniu inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (ich wystawianiem zajmuje się Wydział Wody i Energii).

Ostateczny termin, do którego mieszkańcy Wrocławia mogą składać swoje zgłoszenia do 31 grudnia 2023 roku. Dołączyć do nich należy oświadczenie o podłączeniu i uruchomieniu instalacji oraz otrzymanym na ten cel dofinansowaniu ze środków publicznych.

Jeżeli budynek służy Ci do prowadzenia działalności gospodarczej, inne niezbędne dokumenty to oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis i oświadczenia o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Weryfikację zgłoszenia może przyspieszyć dołączenie:

  • oświadczenia o sposobie wykorzystania nieruchomości;
  • rzutu budynku ze wskazaniem przeznaczenia powierzchni;
  • oświadczenie o pochodzeniu środków, z których sfinansowano instalację fotowoltaiczną.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielane jest na okres do 5 lat od roku następującego po roku, w którym zostały poniesione koszty instalacji fotowoltaicznej. Wysokość uzyskanego zwolnienia może wahać się w zależności od powierzchni użytkowej Twojego budynku, stawek obowiązujących w danym roku podatkowym i innych czynników.

fotowoltaika

Fotowoltaika w Wałbrzychu i Wrocławiu – zaufaj ekspertom

Fotowoltaika w Wałbrzychu może przynieść Twojemu gospodarstwu domowemu naprawdę duże oszczędności, pod warunkiem że poprawnie obliczysz swoje zapotrzebowanie energetyczne. Nie zawsze jest to proste zadanie. Wiele zależy od rodzaju używanych przez Ciebie urządzeń elektrycznych, ale również od Twojego dobowego rytmu pracy i odpoczynku.

Dobrym wyborem będzie skontaktowanie się z doradcą zaznajomionym z tematyką energii słonecznej. Taką możliwość oferuje m. in. działająca na terenie Wałbrzycha i Wrocławia firma Innex, która po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego przygotuje dla Ciebie analizę możliwości, potrzeb i dostępnych rozwiązań dla instalacji paneli fotowoltaicznych.