Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł może wpłynąć pozytywnie nie tylko na ochronę środowiska, do której możesz przyłożyć się m.in. poprzez stworzenie instalacji fotowoltaicznej w swoim domu, ale także na znaczące zmniejszenie rachunków za prąd.

Właściciele domków, którzy w ostatnich latach zdecydowali się zainwestować w energię słoneczną nie tylko korzystają z możliwości dofinansowania takiej instalacji z dostępnych programów rządowych, ale też dostrzegają codzienne zalety osiągania pewnej niezależności od energetyki sieciowej. Zanim jednak zdecydujesz się na wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na swoim dachu, warto wiedzieć jak działa taki system i jakiej wydajności energetycznej możesz od niego oczekiwać.

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Proces pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca odbywa się etapowo, obejmując zarówno sprawne działanie samych paneli fotowoltaicznych, jak i falowniki, które przekształcają wytworzoną energię na prąd zmienny płynący w naszych domowych gniazdach elektrycznych.

Instalacje fotowoltaiczne są dodatkowo podłączone do sieci energetycznej, oddając do niej nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej i odzyskując ją w korzystnym planie prosumenckim w okresie, kiedy domowa elektrownia słoneczna nie jest w stanie zaspokoić pełnego zapotrzebowania energetycznego Twojego domu.

Pierwszym i najważniejszym elementem instalacji fotowoltaicznych są oczywiście ogniwa fotowoltaiczne, w których zachodzi zjawisko przekształcenia energii ze słońca w prąd stały. Aby zapewnić instalacji odpowiednią wydajność i wytwarzać ilości energii zaspakajające zapotrzebowanie domowej sieci, pojedyncze ogniwa łączy się w większe moduły fotowoltaiczne.

Prąd stały generowany jest w ogniwach dzięki wykorzystaniu krzemu (lub innego materiału półprzewodnikowego), który przewodzi ładunek elektryczny z promieniowania słonecznego i przekazuje go do falownika w celu zmiany prądu stałego w prąd zmienny.

Falownik jest drugim najważniejszym elementem całej instalacji fotowoltaicznej, bez którego niemożliwe byłoby zasilanie domowej sieci gniazdek elektrycznych. Falownik jednocześnie odgrywa rolę kontrolera pracy domowej elektrowni słonecznej, na bieżąco dopasowując parametry generowanego prądu do parametrów domowej sieci oraz wyłączając pracę elektrowni fotowoltaicznej w razie nastąpienia awarii.

Przy optymalnych wyliczeniach wydajności instalacji fotowoltaicznej, domowa elektrownia słoneczna powinna zapewnić pokrycie 100% zapotrzebowania domu na energię. Jeśli wyprodukuje jej więcej, konieczne będzie znalezienie sposobu na przechowywanie nadwyżek energii.

fotowoltaika

Instalacja fotowoltaiczna on-grid: jak działa podłączenie do sieci energetycznej?

Decydując się na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w domu, większość użytkowników podejmuje decyzję o skorzystaniu z oferty dla prosumentów i podłączeniu swojej domowej elektrowni słonecznej do sieci energetycznej.

Korzyścią jest tu nie tylko brak problemu z przechowywaniem nadwyżki energii, która w przypadku instalacji on-grid przekazywana jest bezpośrednio do sieci energetycznej, ale też możliwość odzyskania oddanej energii w okresie, gdy Twoja domowa elektrownia produkuje jej mniej (np. zimą). Aby takie zabiegi były możliwe, trzecim najważniejszym elementem domowej elektrowni fotowoltaicznej jest licznik dwukierunkowy dokonujący pomiarów energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną oraz pobranej z sieci energetycznej.

Działając jako prosument mamy możliwość odebrania z sieci 80% oddanej i wyprodukowanej przez nas energii. Przy bardzo wydajnej i optymalnie dopasowanej do potrzeb domu instalacji fotowoltaicznej można uzyskać więc niemal całkowicie darmową energię elektryczną przez cały rok, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów pozyskiwania jej z sieci energetycznej.

Jeśli w przeciągu roku wyprodukujesz więcej energii, oddasz ją do sieci i nie zdążysz zużyć na przestrzeni roku, nadwyżka energii przepada, natomiast jeśli wyprodukujesz jej mniej, pozostałą różnicę wyrównujesz pobierając energię z sieci – bez obaw, Twój dom nie pozostanie bez zasilania, gdy panele fotowoltaiczne zostaną przysypane grubą warstwą śniegu i nie dostaną dostępu do słońca.

Co warto wiedzieć o instalacji fotowoltaicznej?

Budowa ogniw fotowoltaicznych gwarantuje, że przetwarzanie energii słonecznej w energię elektryczną będzie możliwe zarówno przy pełnym nasłonecznieniu, jak i nieco gorszych warunkach pogodowych. Nie musisz obawiać się, że chłodniejsze lato czy krótkie zimowe dni całkowicie odbiorą Ci możliwość produkowania własnej energii słonecznej. Choć więc efektywność pracy paneli zimą spada, położenie geograficzne Polski stwarza optymalne warunki do wykorzystywania energii słonecznej przez cały rok.