Jak obliczyć zapotrzebowanie na moc paneli fotowoltaicznych?

Głównym źródłem energii elektrycznej w Polsce są elektrownie węglowe. Jest to mało ekologiczny sposób pozyskiwania energii elektrycznej, a dodatkowo zasoby węgla z czasem będą się zmniejszać, co już teraz prowadzi do wzrostu cen za energię elektryczną.

Warto wiec zastanowić się nad inwestycją w odnawialne źródła energii, które dostarczają energię elektryczną bez szkody dla środowiska. Z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się domowe elektrownie słoneczne działające na podstawie paneli fotowoltaicznych, które zapewniają ekologiczną energię.

Czym jest elektrownia domowa i dlaczego zyskuje coraz większą popularność?

Elektrownia domowa składa się z kilku istotnych elementów, które razem tworzą instalację fotowoltaiczną. Fotowoltaika to proces, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzą takie elementy jak:

  • panele fotowoltaiczne,
  • falownik,
  • licznik dwukierunkowy.

Panele fotowoltaiczne składają się z wielu ogniw fotowoltaicznych, które odpowiadają na przemianę promieniowania słonecznego w energię elektryczną dzięki zjawisku fotowoltaicznemu. Zjawisko to polega na powstawaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania. Ogniwa znajdujące się w panelach fotowoltaicznych zbudowane są najczęściej z krzemu monokrystalicznego lub polikrystalicznego. Krzem monokrystaliczny charakteryzuje się lepszą sprawnością, jest jednak droższy od krzemu polikrystalicznego.

Prąd wytwarzany przez panele fotowoltaiczne to prąd stały. Jak wiadomo, w domach do zasilania większości urządzeń używa się prądu zmiennego. Za przemianę prądu stałego w prąd zmienny odpowiada falownik. Dodatkowo kontroluje on pracę całej instalacji fotowoltaicznej, dopasowuje na bieżąco parametry generowanego prądu do parametrów sieci domowej, a w momencie awarii ulega wyłączeniu. Układ wyjściowy falownika stanowi filtr przeciwzakłóceniowy, którego zadaniem jest eliminowanie nagłych zmian natężenia prądu przemiennego, które mogłyby prowadzić do uszkodzenia przewodów oraz urządzeń domowych zasilanych przez instalację fotowoltaiczną. 

Ważnym elementem instalacji fotowoltaicznej jest również licznik dwukierunkowy. To na jego podstawie rozliczana jest energia elektryczna pobrana oraz dostarczona o sieci.

Instalacja fotowoltaiczna oprócz produkowania energii elektrycznej na potrzeby domu, może oddawać jej nadwyżkę do sieci. W takiej sytuacji odbieranie energii elektrycznej z sieci realizowane jest przy wykorzystaniu współczynnika odpustu, który dla instalacji o mocy 10 kW wynosi 0,8, natomiast dla instalacji o mocy powyżej 10 kW wynosi 0,7. Oznacza to, że oddając do sieci 1 kWh, można odebrać w zależności od mocy instalacji 0,7 lub 0,8 kWh.

Domowe elektrownie słoneczne zyskują wśród ludzi coraz większa popularność. Dzieje się tak dlatego, że jest to bardzo opłacalne rozwiązanie, którego koszty szybko się zwracają, a wtedy energia elektryczna nie kosztuje nas prawie nic. Różnego rodzaju programy rządowe, dzięki którym można otrzymać dotację na inwestycje w odnawialne źródła energii, również zachęcają ludzi to tego. Jest to także ekologiczna forma wytwarzania energii, która nie powoduje żadnych szkód dla środowiska. 

fotowoltaika na dachu

Obliczanie zapotrzebowania energetycznego

Obliczenie zapotrzebowania energetycznego jest kluczowym parametrem, który należy określić przez zainwestowaniem w fotowoltaikę.  Najpierw należy wziąć pod uwagę roczne zużycie energii elektrycznej, które można obliczyć na podstawie rachunków za prąd. Znając tę wartość, można określić moc oraz ilość paneli fotowoltaicznych, jaka będzie niezbędna do zapewnienia odpowiedniej ilości energii. Należy wziąć pod uwagę także możliwość wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w przyszłości.

Wydajność całej instalacji nie opiera się jedynie na jakości i sprawności poszczególnych paneli fotowoltaicznych. Znaczące w tym przypadku są również takie parametry jak kąt nachylenia dachu, jego wielkość, rodzaj pokrycia, kierunek nachylenia (najlepiej w stronę południową), stopień nasłonecznienia i zacienienie. Panele fotowoltaiczne można zamontować również na ziemi przy pomocy specjalnych konstrukcji. W tym przypadku również warto wziąć pod uwagę te same parametry co przy montażu paneli na dachu. Można również skorzystać z pomocy specjalistów, którzy przeprowadzą audyt fotowoltaiczny i doradzą najlepsze rozwiązania.

Fotowoltaika w województwie dolnośląskim jak i w całej Polsce cieszy się w ostatnim czasie sporym zainteresowaniem. Może warto zastanowić się nad inwestycją w odnawialne źródła energii, które są ekologiczne, a jednocześnie są źródłem oszczędności.