Jak oszacować kiedy zwróci się inwestycja w panele fotowoltaiczne?

Głównym źródłem energii elektrycznej pozyskiwanej w Polsce są elektrownie węglowe.

Zasoby węgla w Polsce z roku na rok maleją, co ma bezpośredni wpływ na wzrost kosztów uzyskania energii w elektrowniach węglowych, a to z kolei wpływa na podwyżkę cen prądu. Jest to także mało ekologiczne źródło energii, od którego wiele krajów Unii Europejskiej powoli odchodzi na rzecz ekologicznych i bardziej opłacalnych odnawialnych źródeł energii. Jednym z takich źródeł jest słońce, którego promieniowanie można zmienić na energię elektryczną za sprawą paneli fotowoltaicznych.

Czym jest fotowoltaika i dlaczego warto w nią inwestować?

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki, która zajmuje się konwersją energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, wykorzystując w tym celu efekt fotowoltaiczny. Proces konwersji zachodzi w specjalnych ogniwach, które są elementem panelu fotowoltaicznego. Osoby posiadające instalację fotowoltaiczną mogą wytwarzać dzięki niej własną energię elektryczną, która jest ekologiczna i pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Na instalację fotowoltaiczną składa się kilka elementów, które współpracując między sobą, wytwarzają energię elektryczną, są to m.in.:

  • Panele fotowoltaiczne – składające się z ogniw fotowoltaicznych, które zmieniają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną pod postacią prądu stałego.
  • Falownik – jest urządzeniem, które przekształca prąd stały produkowany przez panele, na prąd zmienny, czyli taki, który wykorzystujemy w swoich domach.
  • Licznik dwukierunkowy – jego zadaniem jest mierzenie przepływu prądu oraz umożliwienie rozliczania ilości wyprodukowanej przez nas energii, oraz tej pobranej.

Ogniwa fotowoltaiczne zbudowane są najczęściej z krzemu. Wyróżnia się krzem monokrystaliczny, który jest droższy, ale zapewnia lepszą dużo lepszą sprawność, oraz krzem polikrystaliczny, który jest tańszym, ale posiadającym więcej wad odpowiednikiem. Duży wpływ na wydajność paneli fotowoltaicznych ma kąt padania promieni słonecznych oraz ich moc.

ogniwa fotowoltaiczne

Dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę i po jakim czasie ta inwestycja się zwróci?

W ostatnich latach popularność fotowoltaiki zdecydowanie wzrosła i ten trend będzie utrzymywał się jeszcze przez długi czas. Jest to spowodowanie kilkoma czynnikami, które zachęcają do inwestycji we własną instalację wytwarzającą energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Jednym z takich czynników są rosnące ceny za energię elektryczną. W Polsce zdecydowana większość elektrowni to elektrownie węglowe. Zasoby węgla w Polsce z każdym rokiem maleją, a dodatkowo jest to mało ekologiczny surowiec, od którego większość krajów powoli odchodzi na rzecz bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań.

Wraz ze wzrostem kosztów produkcji energii elektrycznej w elektrowniach węglowych wzrasta również jej cena. To zachęca ludzi do poszukiwania bardziej opłacalnych rozwiązań, które będą jednocześnie ekologiczne. Panele fotowoltaiczne są także bardzo wytrzymałe i trwałe, co przekłada się na wieloletnią bezawaryjną pracę. Często producenci udzielają nawet 25-letniej gwarancji na swoje produkty. Istnieją także różnego rodzaju programy rządowe, dzięki którym możliwe jest otrzymanie dofinansowania inwestycji w instalacje fotowoltaiczną

Początkowe koszty inwestycji mogą wydawać się spore, jednak szybko się zwrócą, zazwyczaj zajmuje to kilka lat. Okres zwrotu kosztów inwestycji zależy od kilku czynników. Spory wpływ na to ma cena energii elektrycznej, im będzie ona wyższa, tym inwestycja będzie bardziej opłacalna, a okres zwrotu będzie krótszy. Dotacja z programu rządowego „Mój prąd” oraz ulga termomodernizacyjna, również w znaczący sposób zmniejszają początkowe koszty inwestycji oraz skracają okres ich zwrotu.

Szacując okres zwrotu, oprócz tych czynników należy wziąć także pod uwagę takie parametry jak: zużycie energii elektrycznej, na podstawie którego obliczymy czas, w jakim inwestycja się zwróci, a także wydajność paneli fotowoltaicznych, na jaką składa się ich moc, sprawność, kąt nachylenia dachu, położenie względem kierunku promieni słonecznych, czy też ilość popadającego na dach cienia.

Wszystkie te parametry wpływają na okres zwrotu kosztów inwestycji. Fotowoltaika nie jest opłacalna w sytuacjach, gdy dach budynku, przez większość dnia jest zacieniony, zwrócony jest na północną stronę lub jest w złym stanie technicznym i wymaga remontu. Chcąc zainwestować w fotowoltaikę w Legnicy, warto wziąć te parametry pod uwagę i zdecydować czy będzie to dla nas opłacalna inwestycja.