Program „Czyste Powietrze” – jak uzyskać dopłatę do fotowoltaiki?

Inwestycja w fotowoltaikę to obecnie jeden z najpopularniejszych i najbardziej korzystnych kroków jakie mogą podjąć przedsiębiorcy oraz osoby prywatne chcące zniwelować swój negatywny wpływ na środowisko.

Odnawialne źródła energii są znacznie bezpieczniejsze, efektywne, a dzięki programom dofinansowań do realizacji inwestycji dla osób fizycznych, naprawdę opłacalne. Jednym z proponowanych w Polsce programów jest „Czyste Powietrze” dające szansę na uzyskanie dopłaty do fotowoltaiki. Jakie są warunki korzystania z programu, kto może w nim uczestniczyć i kiedy należy składać wnioski?

Warunki przyznania dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”

Podstawą uzyskania dofinansowania na fotowoltaikę w ramach programu „Czyste Powietrze” jest złożenie odpowiedniego wniosku. W pierwszej kolejności należy zarejestrować się na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następnie, z jego pomocą przesłać odpowiedni wniosek wraz z niezbędną dokumentacją.

Podstawą do skorzystania z dofinansowania jest wymiana starego źródła ciepła na paliwa stałe, choć w programie istnieje również możliwość zakupu i montażu odnawialnych źródeł ciepła jak kolektory słoneczne i mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Maksymalna wysokość dopłat przyznawanych w ramach programu „Czyste Powietrze” wynosi 30 tysięcy złotych, pod warunkiem planowanej pełnej termomodernizacji budynku, natomiast z perspektywy chęci wykonania samej instalacji fotowoltaicznej, program przewiduje dotacje do 50 proc. kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW (nie więcej niż 5 tysięcy złotych), podobnie jak w programie Mój Prąd.

Co ważne, dla osób starających się o uzyskanie dotacji na fotowoltaikę i termomodernizację budynków z programu „Czyste Powietrze” obowiązują limity dochodów – roczny dochód beneficjenta programu nie może przekroczyć 100 tys. zł., a o podwyższone dotacje w wysokości 60 proc. kosztów instalacji mogą starać się osoby osiągające dochód do 1400 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej
Z programu Czyste Powietrze możesz skorzystać z firmą Kratki Energy np. montując instalację fotowoltaiczną w Warszawie.

Kto może otrzymać dopłatę na fotowoltaikę?

O przyznanie dofinansowania na wykonanie instalacji fotowoltaicznej i termomodernizację budynku mogą starać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych.

W programie wprowadzono limity dochodów i dotacji kwalifikujące do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dotację, ustalając próg dochodów rocznych beneficjenta na 100 000 zł. Co ważne, w przypadku osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą, roczny przychód nie może przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wybierając dofinansowanie na fotowoltaikę z programu „Czyste Powietrze” można potraktować ją jako element kompleksowej termomodernizacji budynku (zakładającej także ocieplenie budynku i wymianę źródła ciepła) uzyskując pełną wysokość dotacji lub wnioskując o dofinansowanie w wysokości do 50 proc. kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW. Program „Czyste Powietrze” przewiduje także dopłaty dla osób planujących wymianę okien lub wykonanie ogrzewania gazowego w ramach termomodernizacji budynku.

Terminy składania wniosków – program „Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przewodzący programowi „Czyste Powietrze” wskazuje, że od 15 maja 2020 r. w programie następują zmiany, w ramach których została wprowadzona możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, o ile nie zostały one rozpoczęte przed 15 maja 2020 r.

W praktyce oznacza to, że rozpoczynając termomodernizację lub instalację fotowoltaiki w czerwcu 2020, termin na złożenie wniosku o dotację upływa w grudniu 2020 roku. W programie możliwe jest także staranie się o dofinansowanie zakończonych przedsięwzięć, jeśli te nie zostały rozpoczęte przed upływem 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Oznacza to, że jeśli składamy wniosek w grudniu 2020 na dofinansowanie do instalacji wykonanej i podłączonej w listopadzie, mamy taką możliwość pod warunkiem, że rozpoczęcie wykonania instalacji nie przypadło wcześniej, niż na czerwiec bieżącego roku. Co ważne, wnioski można składać w dalszym ciągu na projekty i instalacje, które są dopiero planowane, przy czym przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane przed upływem 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.