Program „Mój prąd”, czyli bezzwrotne dofinansowanie do fotowoltaiki

Rezygnacja z tradycyjnych źródeł energii elektrycznej na korzyść źródeł odnawialnych jest obecnie coraz ważniejszym trendem globalnym, którym zainteresowanie wyrażają zarówno przedsiębiorcy, jak i prywatni użytkownicy.

Decydując się na instalację paneli fotowoltaicznych w swoim domu nie tylko wpływasz na ograniczenie zużycia węgla i generowania szkodliwych pyłów podczas spalania, ale też poprawiasz własną wydajność energetyczną i z czasem możesz obniżyć koszty energii dla swojego domu niemalże do zera.

Jednym z programów wspomagających inwestycje w energię fotowoltaiczną dla osób fizycznych jest ogólnopolski program „Mój Prąd” przewidujący możliwość otrzymania bezzwrotnych dofinansowań do fotowoltaiki. Jakie są warunki otrzymania pomocy finansowej, kto może się o nią starać i na co dokładnie można przeznaczyć dofinansowanie?

Warunki uczestnictwa w programie „Mój Prąd” dla fotowoltaiki

Program „Mój Prąd” został stworzony w celu popularyzacji systemów fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych, działających jako Prosumenci. Program wspiera ideę samodzielnego produkowania czystej energii elektrycznej poprzez wykorzystanie paneli fotowoltaicznych i odnawialnego źródła energii jakim jest energia słoneczna.

Panele, poprzez swoją konstrukcję, są w stanie przekształcić pobieraną energię z promieni słonecznych w prąd, który popłynie bezpiecznie w domowych gniazdkach elektrycznych, zasili urządzenia, a także wesprze elektryczną instalację grzewczą. Prosumenci przekazują nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci energetycznej i w przeciągu roku od jej wytworzenia mogą odebrać energię na korzystnych warunkach, np. w okresie zimowym, gdy panele fotowoltaiczne produkują nieco mniej energii.

Dotacje przyznawane w programie „Mój Prąd” są bezzwrotne, a dofinansowanie może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, nie przekraczając kwoty 5 tysięcy złotych. Za koszty kwalifikowane uznawane są wydatki związane z zakupem, montażem, odbiorem i uruchomieniem instalacji w okresie od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., z wyłączeniem kosztów zakupu i instalacji liczników dwukierunkowych niezbędnych w instalacjach fotowoltaicznych podłączonych do sieci energetycznej.

źródło energii odnawialnej

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych?

Dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Mój Prąd” zostały przewidziane dla osób fizycznych, które zdecydowały się na wykonanie instalacji i korzystanie z odnawialnego źródła energii na swojej posesji. Ostatnia edycja programu „Mój Prąd” zakończyła się 6 grudnia 2020r. Jednak już słyszy się o kolejnym naborze o dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych w roku 2021 r.

Osoba, która zdecyduje się na złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania i otrzyma dopłatę jest zobowiązana do korzystania z fotowoltaiki przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty pieniędzy. Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania z programu „Mój Prąd” jest podpisanie umowy kompleksowej (prosumenckiej) z dystrybutorem energii, regulującej oddawanie nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci.

Dofinansowania przyznawane są na każdą instalację z osobna, co oznacza że w przypadku chęci wykonania paneli fotowoltaicznych na dwóch posesjach należących do jednego właściciela konieczne będzie złożenie dwóch wniosków o dofinansowanie.

O pomoc mogą zwracać się wyłącznie osoby fizyczne, które nie korzystają z innych programów finansujących takie instalacje (np. programu „Czyste powietrze”). Jeśli osoba składająca wniosek korzysta z ulgi termomodernizacyjnej, kwota do odliczenia od podatku powinna zostać pomniejszona o kwotę dopłaty z programu “Mój prąd”.

Montaż paneli fotowoltaicznych w Bolesławcu i okolicy

Postaw na panele fotowoltaiczne i skorzystaj z Programu „Mój prąd”

Wysokość dofinansowania dla fotowoltaiki z programu „Mój Prąd” wynosi do 5 tysięcy złotych i pieniądze te mogą zostać wykorzystane na zakup oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Kluczową kwestią decydującą o przyznaniu dofinansowania jest moc instalacji, która zgodnie z założeniami programu musi mieścić się w przedziale od 2kW do 10kW i zostać wykonana na już istniejących budynkach mieszkalnych. Środków z programu nie można przeznaczyć na zwiększenie mocy dotychczasowej instalacji lub jej remont.

Decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych, warto zdecydować się na usługi lokalnej firmy specjalizującej się w fotowoltaice. Mieszkańcy okolic Bolesławca powinni zdecydować się na usługi montażu paneli fotowoltaicznych z Bolesławca. Dzięki temu można wesprzeć lokalne przedsiębiorstwa i otrzymać dofinansowanie.